Styrelsen

Ordförande och kassör Åke Thor 070-7412358
Vice ordförande Margareta Skönvall 070-9280440
Sekreterare Vivianne Ericsson 070-5280045
Anders Ringqvist 070-3280025
Elise Johansson 073-5336728
Arne Udén 070-8174688
Ola Johansson 076-5802146
Ingemar Svensson 073-0413419
Per Backlund 070-6487374