Program 2022

Vi planerar för följande verksamhet under förutsättning att pandemireglerna inte blir ett hinder. Årsmöte i skolan för att kunna hålla avstånd.

7 mars    Årsmöte 18.00 Aplaredskolan. Visning av bilder från vår kolmila 1992.
28 mars Auktionsminnen. 18.00 Per-Anders Johansson berättar. Föranmälan till          Margaretha (070-9280440) eller Vivianne (070-5280045)
25 april   Berättarkväll 18.00 Hembygdsgården. Nöjeslivet i Ljushult.
8 maj      Gökotta 07.30 Hembygdsgården.
11 maj    Arbetskväll 17.00
23 maj    Kaffeservering i Hembygdsgården 15 – 17.
2 juni      Arbetskväll 17.00
6 juni      Nationaldagsfirande 15.00 Hembygdsgården.
7 juli       Arbetskväll 17.00
10 juli     Sommarfest med kakbuffè, miniutställningar. 14.00-17.00
10 aug    Arbetskväll 17.00
13 aug    Våfflor, kaffe och dragspel. Musikquiz. Hembygdsgården 15 – 17.
1 sep      Arbetskväll 17.00
3 sep      Kyrkogårdsvandring 14.00 Ljushults Kyrkogård.
28 sep    Studiebesök 18.00 på Åkersta (museum) i Sexdrega. Föranmälan till Margaretha (070-9280440) eller Vivianne (070-5280045).
okt         Höststädning.
nov        Höstmöte. För datum se hemsida, annons och affischer.

Kaffeserveringarna i maj och augusti är en nyhet. Såväl medlemmar som andra är välkomna. Ett tillfälle att bara träffas men även kanske att ge synpunkter på föreningens verksamhet eller att bese byggnaderna eller den omgivande naturen.
Vill du hjälpa till i arbetet så kontaktar du någon i styrelsen. Vi välkomnar varje insats oavsett om den är stor eller liten. Vi har bl.a. ett stort behov av insatser för att sköta och underhålla byggnader, tomt och utrustning.