Program 2021

Vi planerar för följande verksamhet under förutsättning att pandemireglerna inte blir ett hinder. Årsmöte i skolan för att kunna hålla avstånd.
14 apr Årsmöte Inställt. 18.00 Aplaredskolan.
28 apr Berättarkväll Inställt. 18.00 Hembygdsgården. Nöjeslivet i Ljushult.
9 maj Gökotta Inställt.
11 maj Arbetskväll 17.00
3 juni Arbetskväll 17.00
6 juni Nationaldagsfirande Inställt.
8 juli Arbetskväll 17.00
11 juli Sommarfest med kakbuffè. Inställt
12 aug Arbetskväll 17.00
14 aug Skördefest. Inställt.
1 sep Arbetskväll 17.00
4 sep Kyrkogårdsvandring 14.00 Ljushults Kyrkogård.
7 sep Studiebesök 17:00 på Åkersta (museum) i Sexdrega. Föranmälan Margareta eller Vivianne.
okt Höststädning.
nov Höstmöte. För datum se hemsida, annons och affischer.
jan Grötfest Hembygdsgården.
Utöver ovanstående planerar vi aktiviteter för Aplaredskolans elever på samma sätt som tidigare år.
Vi fortsätter med studiecirkeln om tätorten Aplareds historia när pandemiläget gör det möjligt. Möten hålls i Hembygdsgården om detta. Tider meddelas senare.
Vill du hjälpa till i arbetet så kontaktar du någon i styrelsen. Vi välkomnar varje insats oavsett om den är stor eller liten. Vi har bl.a. ett stort behov av insatser för att sköta och underhålla byggnader, tomt och utrustning.