Medlem

Ljushults Hembygdsförening är en förening för alla men Du som bor i vår socken, kanske har ett speciellt intresse av att vara med. Vi vill gärna att Du, som inte tidigare är medlem kommer med! Vi tar också tacksamt emot gåvor från dig som vill stödja vår verksamhet.

Medlemsavgift:
60 kr för första medlem i familj
40 kr för andra
120 kr för hel familj
Bankgiro 201-0825
Swish 1230825026
Ange namn och adress.