Höstmötet 2013

Inge Pettersson    Elsie Klasson     Ingalill Lundberg Inge Pettersson    Elsie Klasson     Ingalill Lundberg Ljushults Hembygdsförening har haft höstmöte som var välbesökt.
Kvällens huvudtalare var Pehr Zethelius som kåserade om Torpa från medeltiden och fram till dagens projekt.
Stora renoveringar för att vårda och bevara denna stora kulturskatt till kommande generationer präglade hans lättsamma sätt att berätta, vilket uppskattades mycket.
Torpa har verkligen en själ där historien inramas av en väl vårdad natur med underbara omgivningar som man bara längtar till att besöka igen efter denna inspirerande föreläsning.
Vid mötet utdelades också två utmärkelser av Västergötlands Hembygdsförbund och det var Ingalill Lundberg från förbundet som tilldelade Elsie Klasson diplom för allt värdefullt arbete hon utfört i föreningen under mer än 20 år.
Erik Hökås, som varit föreningens ordförande under trettio, år fick förbundets hedersnål.
Under hans ordförandetid har föreningen återuppstått, hus har renoverats och flyttats in till gården.
Föreningen har också hunnit med att ge ut Ljushultsboken.
Kvällen avslutades med lotteri och under prat avnjöts dopp och kaffe.

Övre bilden: Inge Pettersson, Elsie Klasson och Ingalill Lundberg.

Nedre bilden: Erik Hökås och Ingalill Lundberg