hbf

I Borås Tidning har det funnits två artiklar med anledning av att Kulturnämnden beslutat att vår förening  inte uppfyller kraven för att få årsbidrag. I den första (29 maj) refererades Kulturnämndens felaktiga påstående att vår förening inte skulle ha vare sig sekreterare eller kassör. Lyckligtvis fick vi möjlighet att få detta dementerat i den andra artikeln (2 juni). Alla som känner till vår förening vet ju att påståendet var grundlöst men det kan ju skada vårt anseende i samhället i stort.
Styrelsen är starkt kritisk till Kulturnämndens vårdslösa hantering av fakta. Därför har vi sänt en insändare till Borås Tidning och hoppas att vi får denna publicerad.
Styrelsen.
https://etidning.bt.se/201/BT/307391/2020-06-02/13929691/Svarar-namnden-efter-bidrags-nej-Kravet-fordes-in-i-efterhand

Ljushult Hembygdsförening

Ljushults hembygdsförening bildades 1949. Syftet var att rädda det gamla huset som vi nu kallar ”Gammelstugan”. Det är en s.k. högloftsstuga från 1700-talet som hörde till gården Skräddaretorpet. Stugan hade varit bebodd till 1935. Huset flyttades till sin nuvarande plats 1951. Tomten skänktes till hembygdsföreningen.  Sedan stugan uppförts avtog verksamheten och det gamla huset stod övergivet i många år.

1975 tog Ljushults LRF-avdelning initiativ till en nykonstruktion av föreningen. Den gamla stugan renoverades och verksamheten kom igång igen.

Sedan dess har hembygdsgården utökats med den gamla slöjdstugan från kyrkskolan, som nu används som möteslokal. En liten lagård från Lönnåsen och en smedja från Rosendal har också tillkommit.

1986 utgavs, tillsammans med Kinnarumma hembygdsförening, boken  Jonas i Jonsbo. Ur en småbondes liv som innehåller artiklar av hembygdsforskaren Axel Henriksson på Råbacka i Kinnarumma. 1996 utkom Ljushults sockenbok.

Föreningen arbetar för att bevara och sprida kunskap om ortens historia, inte minst bland de yngre.