hbf

Hedersmedlemmen i Ljushults Hembygdsförening Erik Hökås har avlidit i en ålder av 94 år. Erik var aktiv i en stor mängd föreningar och sammanslutningar. Vi har uppfattat som att han var särskilt angelägen om hembygdsföreningen. Han var föreningens ordförande under åren 1975 till och med 2003. Det är med stor tacksamhet som den nuvarande styrelsen tänker på de insatser som Erik har gjort för föreningen.

Ljushults Hembygdsförening grundades 1949. En ung Erik var en av de personer som var med vid det möte där föreningen startades. En stor insats av föreningen under åren därefter var att flytta en ryggåsstuga med ursprung från 1700-talet till en ny tomtplats vid Roppered. Men något hände som gjorde att föreningens verksamhet upphörde med resultat att stugan var på väg att förfalla. Men 1975 sker en nytändning. Föreningens verksamhet återuppstår med Erik som ordförande men också med många andra mycket aktiva personer. Verksamheten blev omgående livaktig och föreningen fick ett stort medlemsantal. Det mest betydelsefulla var att ryggåsstugan fick en välbehövlig upprustning. Föreningen blir aktiv med  nationaldagsfirande, torpvandringar m.m. Ytterligare byggnader flyttas till Hembygdsstugetomten. Som exempel kan nämnas att från den tidigare kyrkskolan flyttas ett hus som varit slöjdlokal och blir möteslokal för föreningen. Detta har haft stor betydelse för föreningens verksamhet. Ett stort projekt genomförs då föreningen 1996 ger ut en 471 sidor tjock bok om Ljushults socken. Erik var även delaktig i arbetet med inventering av torpen i Ljushult, vilket resulterade i ett litet häfte som publicerades 2012.

Eriks insatser har även formellt uppmärksammats av Västergötland  Hembygdsförbund då han tilldelades förbundets hedersnål 2013.

Erik var således mycket aktiv i verksamheten på många sätt. Ytterligare en stor sak var att han och hans fru Ulla gav en mycket stor donation till föreningen. Donatorernas avsikt var att pengarna skall användas för att sköta föreningens byggnader. Detta har givit en stabil grund för föreningens fortsatta verksamhet.

Vi i den nuvarande styrelsen känner  stor tacksamhet för Eriks insatser för föreningen. Årsprogrammets stomme och verksamhetens inriktning vilar fortfarande till mycket stor del  på det som han var med om att skapa på 1970-talet. Vi skall försöka förvalta detta arv på bästa sätt.

Styrelsen för Ljushults Hembygdsförening

genom Åke Thor

Ljushult Hembygdsförening

Ljushults hembygdsförening bildades 1949. Syftet var att rädda det gamla huset som vi nu kallar ”Gammelstugan”. Det är en s.k. högloftsstuga från 1700-talet som hörde till gården Skräddaretorpet. Stugan hade varit bebodd till 1935. Huset flyttades till sin nuvarande plats 1951. Tomten skänktes till hembygdsföreningen.  Sedan stugan uppförts avtog verksamheten och det gamla huset stod övergivet i många år.

1975 tog Ljushults LRF-avdelning initiativ till en nykonstruktion av föreningen. Den gamla stugan renoverades och verksamheten kom igång igen.

Sedan dess har hembygdsgården utökats med den gamla slöjdstugan från kyrkskolan, som nu används som möteslokal. En liten lagård från Lönnåsen och en smedja från Rosendal har också tillkommit.

1986 utgavs, tillsammans med Kinnarumma hembygdsförening, boken  Jonas i Jonsbo. Ur en småbondes liv som innehåller artiklar av hembygdsforskaren Axel Henriksson på Råbacka i Kinnarumma. 1996 utkom Ljushults sockenbok.

Föreningen arbetar för att bevara och sprida kunskap om ortens historia, inte minst bland de yngre.